Mae Ciwdod yma i'ch helpu i ddatblygu a deall mwy am y sin cerddoriaeth Cymraeg a gwenud y gorau ohono!

Croeso i Ciwdod

Mae Ciwdod yma i’ch helpu i ddatblygu a deall mwy am y sin cerddoriaeth Cymraeg a gwenud y gorau ohono!

Ciwdod

Dechreuodd Ciwdod fel rhan o bartneriaeth hir dymor rhwng CGC a’r Bwrdd yr Iaith Gymraeg (i ddechrau) a bellach Llywodraeth Cymru sydd wedi rhedeg mewn amryw o ffyrdd ers 2004 gyda’r pwrpas o godi ymglymiad mewn creu cerddoriaeth Cymraeg ei hiaith. Yn y gorffennol mae Ciwdod wedi darparu cyfleoedd recordio i fandiau ac artistiaid mewn amryw o genres cerddorol a’u cefnogi trwy ryddhau ei sengl gyntaf. Mae hyn wedi cynnwys Radio Luxembourg, Derwyddon Dr Gonzo, Plant Duw, a Yr Ods, a llawer mwy.

Bu’r prosiect wedyn yn canolbwyntio ar gynnig cefnogaeth sylfaenol i rheini a diddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes trwy amryw o weithdai a sesiynau mentora. Bum hefyd yn rhedeg gweithdai yn flynyddol fel rhan o bartneriaeth hir dymor gyda’r BBC ar Daith C2.

Roedd gweithdai cyfranogol Ciwdod yn cynnwys sesiynau blas, cyrsiau a gweithdai mwy dyfal. Bu’r gweithdai yma mewn maes eang o genres ac wedi teilwra i’r grŵp roeddwn yn gweithio a. Bu’r prosiect hefyd yn rhedeg gweithdai perthnasol i’r diwylliant cerddorol gan gynnwys hyrwyddo, marchnata, rheoli, dylunio ayyb. Mae cyfranogwyr yn datblygu sgiliau trwy weithdai creadigol ac yn ymchwilio a bob agwedd o greu cerddoriaeth a’i hyrwyddo. Cynhalir bob gweithgaredd drwy’r Gymraeg.

Mae CGC yn ymrwymedig i’r Iaith Gymraeg ac mae bob adran yn gallu, ac yn gwneud, gwaith yn ddwyieithog, mae Ciwdod yn ychwanegol i’r gwaith yma.

 

Newyddion

MWY