Adolygiad FOCUS Wales 16- gwead.com

Adolygaid gwead.com o wyl FOCUS Wales, 2016.

Dilynwch y ddolen am yr erthygl gyfan

 

 

Yn ôl John Lawrence mae’r blaned Mawrth yn un anodd iawn i dynnu llun ohoni efo camera, rhywbeth yn debyg felly i drio tynnu lluniau o ŵyl gyfan efo iphone. Mi lwyddon drwy ryw wyrth ond ond os ydi rhywun (gaiff ei gyfeirio ato neu ati fel X) yn gofyn o dros y bar “What you writin’ in that thing?” nid “Oh I’m a spy” ydi’r ateb cywir, ddim yn y sefyllfa  benodol yma pry’n bynnag. Mi fyddai camera wedi bod o ddefnydd i oleia’ edrych y part!

Ar ôl  i X fy nghamgymryd am weithiwr y DSS yno i sbragio ar “gleifion” ddylai fod yn y gwaith, a bygwth achos llys (ychydig yn frysiog o bosib – am be ti’n mynd i siwio fi, llwch lli?!) mi lwyddais i sicrhau X nad oeddwn yno i wneud y fath beth ac a dweud y gwir y baswn i’n mynd cyn belled a dweud bod peidio mynd ar y sic a methu penwythnos estynedig o gerddoriaeth a malu cachu yn waeth trosedd o lawer.

 

Adolygiad Focus Wales 2016