Cyfweliad gyda Mared Lenny

Cyfweliad gyda Mared Lenny ynghlyn a cherddoriaeth Cymraeg.

 

Mared Lenny / Swci Boscawen / Swci / Swci Delic

 

1.Beth oedd dy brofiad cyntaf gyda cherddoriaeth Cymraeg

 

Steddfod Llandeilo 1996. Super Furries a’r tanc ar y maes…

 

  1. Pwy oedd dy hoff fand/cerddor Cymraeg wrth dyfu fyny?

 

Catatonia.

 

  1. Beth yw dy hoff albwm neu cân Gymraeg erioed?

 

Y Tystion “Rhaid i Rhywbeth Ddigwydd.”

 

  1. Beth oedd y perfformiad Cymraeg gore wyt ti wedi gweld?

 

Sdim môdd cofio!

 

  1. Ydy cerddoriaeth Cymraeg wedi dylanwadu ar dy fywyd mewn unrhyw ffordd, os felly sut?

 

Yn anferthol. Pan o ni’n gerddor fe wnaeth cerddoriaeth Cymraeg galluogi i mi wneud bywoliaeth.

 

  1. Ar beth wyt ti’n gwrando ar y foment?

 

“Y Dydd Olaf” gan Gwenno.

 

  1. Gorffenna’r frawddeg ‘Heb gerddoriaeth Cymraeg…..

 

Bysem ni byth wedi medru mynd i gigs yn 12 mlwydd oed!

 

Tystion https://www.youtube.com/watch?v=sJ4rcVP_xRk