Mehefin 2017

 

7fed: GIRL Cardiff. Ani Glass, Hollow Mask, Little Red, Saccharyn. Buffalo, Caerdydd
9fed: Geraint Jarman a'r Band, Maffia Mr Huws, Phil Gas a'r Band. Bar Copa, Caernarfon
9fed: Al Lewis Band, Cabaret.  Pontio, Bangor

10fed: Al Lewis Band. Theatr Felinfach

10fed: Gig Sioe Ogwen. Calfari, Alffa, DJ Osgin. Neuadd Ogwen, Bethesda

16: Sweet Baboo. Clwb Ifor Bach, Caerdydd

17: Ffiliffest. Candelas, Hyll, Adwaith, Mobinagi, John Nicholas, Allan yn y Fan, Beth Celyn, Nantgarw, MC Steffan Alun. Castell Caerffili

17: Gwyl Fach y Fro. Bryn Fon a'r Band, Candelas, HMS Morris, Eady Crawford, Band Nantgarw a Band Jazz Rhys Taylor. Ynys y Barri, Bro Morgannwg
17 : Meinir Gwilym, Calfari + mwy. Pontio, Bangor
18fed: Cordia, Gwilym a mwy. Pontio, Bangor

23ain:Gwyl Maldwyn Ar Log a Dafydd Iwan. Can Offis, Llangadfan

23ain: Ffracas, Hyll, DJ Mad. Ty Siamas, Dolgellau
23ain: Adwaith, Los Blancos. Y Parrot, Caerfyrddin

23ain: Twmffat, Phil Lee Bran, Jamie Bevan. Oriel Caffi Croesor
23-24:Gwyl Gerdd Snowdon Rocks. Mike Peters,Band Pres LlareggubCor Glanaethwy, Banda Bacana, Geraint Lovgreen a'r Enw Da, 
Sera Owen, Wynne Roberts a mwy. The Heights, Llanberis

24ain: Gwyl Maldwyn. Swnami, Casset, Mosco. Can Offis, Llangadfan

24ain: Mei Gwynedd a chyfeillion. Bwyty Mae Maria, Treganna, Caerdydd

29ain: Danielle Lewis, Eadyth, Nia Ann, Lily B. Gwdihw, Caerdydd

30ain: Gig Ieuenctid Maes B. Cadno. Clwb Ifor Bach, Caerdydd

30ain: Patrobas, Gwilym Bowen Rhys. Yr Hen Lyfrgell, Splot, Caerdydd