Hanes

Dechreuodd Ciwdod fel rhan o bartneriaeth hir dymor rhwng CGC a’r Bwrdd yr Iaith Gymraeg (i ddechrau) a bellach Llywodraeth Cymru sydd wedi rhedeg mewn amryw o ffyrdd ers 2004 gyda’r pwrpas o godi ymglymiad mewn creu cerddoriaeth Cymraeg ei hiaith. Yn y gorffennol mae Ciwdod wedi darparu cyfleoedd recordio i fandiau ac artistiaid mewn amryw o genres cerddorol a’u cefnogi trwy ryddhau ei sengl gyntaf. Mae hyn wedi cynnwys Radio Luxembourg, Derwyddon Dr Gonzo, Plant Duw, a Yr Ods, a llawer mwy.

Bu’r prosiect wedyn yn canolbwyntio ar gynnig cefnogaeth sylfaenol i rheini a diddordeb mewn cerddoriaeth Cymraeg cyfoes trwy amryw o weithdai a sesiynau mentora. Bum hefyd yn rhedeg gweithdai yn flynyddol fel rhan o bartneriaeth hir dymor gyda’r BBC ar Daith C2.

Roedd gweithdai cyfranogol Ciwdod yn cynnwys sesiynau blas, cyrsiau a gweithdai mwy dyfal. Bu’r gweithdai yma mewn maes eang o genres ac wedi teilwra i’r grŵp roeddwn yn gweithio a. Bu’r prosiect hefyd yn rhedeg gweithdai perthnasol i’r diwylliant cerddorol gan gynnwys hyrwyddo, marchnata, rheoli, dylunio ayyb. Mae cyfranogwyr yn datblygu sgiliau trwy weithdai creadigol ac yn ymchwilio a bob agwedd o greu cerddoriaeth a’i hyrwyddo. Cynhalir bob gweithgaredd drwy’r Gymraeg.

Mae CGC yn ymrwymedig i’r Iaith Gymraeg ac mae bob adran yn gallu, ac yn gwneud, gwaith yn ddwyieithog, mae Ciwdod yn ychwanegol i’r gwaith yma.

 
Dyma rhestr o’r senglau wnaeth Ciwdod rhyddhau gan nifer o fandiau Cymru:
http://www.discogs.com/label/146594-Ciwdod
 
 

 

Bandiau Ciwdod 2004-2010

Dyma ychydig mwy o wybodaeth am fandiau fu i Ciwdod gyd-weithio gyda rhwng 2004 a 2010

Drymbago-Anian

Daeth Drymbago at ei gilydd fel band go iawn ym mis Hydref 2003. Cyn hynny, roedd cnewyllyn o bedwar ohonom wedi bod yn chwarae gyda’n gilydd ers 2000, yn cydweithio ar wahanol brosiectau byw ac yn y stiwdio. Bwriad y band yw creu cerddoriaeth fyw sydd yn gwneud i bobl ddawnsio. Dros y blynyddoedd bu cerddoriaeth ddu yn ddylanwad mawr ar bob un ohonom. Yn gyntaf ffync oedd y brif ysbrydoliaeth, ond wedyn dylanwadodd Afrobeat yn drwm arnom. Fel arddull mae’n diffinio grwf arbennig, gydag offer taro yn chwarae rhan blaenllaw yn y swn. Mae Afrobeat hefyd yn diffinio ffordd arbennig o symud.

Gan fod y pwyslais ar chwarae’n fyw, roedd trosglwyddo hyn i’r recordiadau’n bwysig. Ar ôl ceisio recordio yn y ffordd draddodiadol, i gyd ar wahân – sylwasom nad oedd yr un teimlad yn cael ei gynhyrchu. Felly penderfynasom recordio’n fyw a gwneud y recordiad yn ein hystafell ymarfer, lle rydym fwyaf cyfforddus.

Wnaeth y band rhyddhau albwm yn ystod Gwanwyn 2005. Datblygodd y swn tipyn yn y cyfnod wedyn, gyda mwy o offerynwyr yn ymuno gyda’r feib.

Poppies- Sex Sells

Aelodau:
Sam James – Gitar/ Llais
Twm Champagne – Drymiau
Eifion Austin – Bas

Wedi ei sefydlu yn Aberystwyth ym mis Mawrth 2004, a’r lein-up wedi ei benderfynnu gan nifer o glyweliadau anllwyddianus. Nid oedd Sam James (Mozz) a Twm Champagne (Doli a teenybopper Commandos) yn medru dod o hyd i ddrymiwr, felly bu i Twm ei wneud yn ddrymiwr ir band. Ar ol nifer o glyweliadau gwaeth byth, ymunodd Eifion Austin fel chwararewr bas. Gyda pob un yn chwarae offeryn gwahnol i beth oeddent yn arfer- fe ganwyd y Poppies.

Aeth y Poppies ati I rhyddhau ei sengl cyntaf ‘Dau Bys’ ar label Ciwdod.

Wedi iddynt berffromio yn fyw, cafwyd y band sylw gya ffefrynnau megis Sex Sells a Cam yn synnu torfeudd.

Cofi Bach a Tew Shady- Isho Bod yn Rhywun

Aelodau:
Kerry Walters
Gronw Roberts

“Bach a Tew” yw record gyntaf Cofi Bach a Tew Shady, y rapwyr newydd o Gaernarfon a’r Felinheli.

Dechreuodd Cofi Bach (Kerry Walters) rapio yn mis Hydref 2004 fel arbrawf ar ôl cyfarfod â Tew Shady. Cyn dechrau rapio bu’n chwarae gitar i sawl band lleol.

Mae Tew Shady (Gronw Roberts) wedi bod yn rhan o’r sin Gymraeg ers 1991 gan chwarae a sgwennu caneuon i Dylanwad Drwg, Diems a Cint. Mae’n cynhyrchu ers 1997, a chyn dechrau ar hip hop bu’n cynhyrchu caneuon trance, breakbeat a drum’n’bass.

Mae’r caneuon yn gymysgedd unigryw o guriadau a geiriau cryf. Daw pynciau’r caneuon o brofiadau personol, storiau o’r gorffennol a meddyliau lliwgar Cofi Bach a Tew Shady.

Bob – Defaid

Aelodau:
Sion Owen – Gitar/ Llais
Marsli Owen – Gitar
Dafydd Owen – Drymiau
Sion Morris – Gitar Bas

Yn Ngwanwyn 2004 daeth Sïon Owen, Marsli Owen, Dafydd Owen a Sïon Morris at eu gilydd i greu cerddoriaeth, ac fe ffurfwyd BOB. Aeth y band mewn i gwt i ymarfer drwy gydol yr haf. Daethant allan i’r awyr iach, a mynd yn syth i gystadlu ym Mrwydrau’r Bandiau C2, Cymdetihas yr Iaith a’r Eisteddfod Genedlaethol. O hynny daeth y blas ar berfformio a’r cyfle i hybu enw’r band trwy holi pawb a phopeth am gig, dosbarthu demo a tynhau fel band. Am bron flwyddyn bu’r band yn gigio ym mhob twr o Gymru yn lledaenu ei neges gyda’i cherddoriaeth pwerus uniongyrchol.

Radio Luxembourg – Lisa, Magic a Porfa

Aelodau:
Dylan Hughes – Allweddellau/ Llais
Meilyr – Bas/ Llais
Alun Gaffey – Gitar
Ben Herrick – Drymiau
Rhys Spikes – Sampls

Ffurfiwyd Radio Luxembourg yn Aberystwyth yn 2004 gan ymarfer yn aml mewn eglwys. Mae’r aelodau yn cynnwys Meilyr Jones (llais, bas), Alun Gaffey (gitar), Dylan Hughes (allweddellau), Ben Herrick (dryms) a Rhys Spikes (sampls). Gan rhestri eu dylanwadau o The Doors a’r Jimi Hendrix Experience i Gorky’s Zygotic Mynci a Super Furry Animals maent yn hoff o alw ei gerddoriaeth yn roc seicadelig. Gyda hoffder o wisgo lan roedd y band wedi dotio ar y gwisgoedd Sergeant Pepperaidd oedd gnddynt ar gyfer y fideo ‘Lisa, Magic a Porva’, rhaid bo nhw wedi hoffi’r lliwiau llachar yn well na’i wisg llwyfan o ddu. Mae gan y band hefyd fflag ei hun.

Aeth y band ymlaen I newid ei enw I Race Horses o achos rhesymau cyfreithiol. Er ei bod wedi dechrau ysgrifennu a perfformio yn y Gymraeg, roedd ei albwm olaf yn Saesneg yn unig.

Wyrligigs – Rocars Cymraeg

Aelodau:
Tom Williams – Gitar/ Prif lais
Sion Richards – Gitar Bas/ Llais cefndir
Sion Williams – Drymiau/ Llais cefndir 

Ma Wyrligigs yn fand rock/punk gydai dylanwadau amlwg o pync y 70’au megis Ramones. Dechreuodd y band yn 2004 a fel triawd o 2 frawd Sion a Tom ar basydd Ben. Gydau gigio cyson a cefnogaeth gan aelodau o fandiau eraill e.e. Rhys Roberts, dechreuodd y band cynhyrchu canneuon bachog tynn, ac wrth hyn rhyddhau ei sengl cyntaf “rocyrs Cymraeg”. 

Gadawodd Ben arol perfformiad llwyddianus ar y nos sadwn olaf maes-b 2006 yn Abertawe. Ymunodd Sion Rich i chwaraer bass. Ers hyn mae’r band wedi bod yn gigio yn gyson yn cefnogir bandiau mwyaf yr SRG fel Radio Lux, Euros Childs, Sibrydion a Kentucky AFC ar ei taith olaf.. 

https://www.youtube.com/watch?v=tTG7-C5UEmQ
https://myspace.com/wyrligigsmp3

Plant Duw – Nerth Dy Draed

Aelodau:
Conor Martin – Llais/ Gitar
Rhys Martin – Llais / Gitar
Elidir Jones – Llais / Bas
Sean Martin – Cornet / Gitar
Myfyr Prys – Drymiau

Fe gododd Plant Duw fel ffenics o ludw’r band ffiaidd a drwgenwog hwnnw, Yr Idiots…

Deffrodd y ffwl Conor Martin o’i drwmgwsg tra’n dioddef band arbennig o bland ym Mar y Pry yng Nghaerdydd. Aeth ati i godi ei gyn-gadfridogion cariad, Elidir Jones a Myfyr Prys, a’r Modryb Bwled yn ogystal! Gwridodd y byd wrth weld y casgliad od hwn, gan ebychu pethau fel ‘Be?’, ‘Bangor?’ a ‘Pam?’. Fe ddigiodd y tri at hyn, ond yn hytrach na bomio’r byd, fe aeth Conor i’r ystafell jyngl i ddadmer ei frawd, yr anifail llewyrchus a’u harf cudd, Gelsachindra. Llamodd y Corned Sean Martin ar fwrdd y llong dan grechwenu, yn sylweddoli ei fod yn ymuno a siwrnai a fyddai’n hwylio ar for o bleser.

Gwnaeth y band rhyddhau’r bilsen ddyblyg swynol Talach na Iesu/Nerth dy Draed. Recordiwyd y traciau yn Sdiwdio Blaen y Cae gyda Dyl Mei yn cynhyrchu. Yn y cyfamser, bu llawer o anturiaethau, yn cynnwys Myfyr a’r Clogwyn Eira, Elidir a’r Cranc DiWyneb, a Helynt y Sffincs. Ei nod oedd i cyrraedd y pwynt lle mae rhywun yn crio gyda hapusrwydd wrth glywed ein melodiau syml. Felly dewch ar long Plant Duw – Y Capel Hyfryd.

https://www.youtube.com/watch?v=7MEKombfBsE
https://myspace.com/plantduw

Dybl-L – Gesha Pwy Sy Nol

Aelodau: Llion Rhys

Efallau mai dim Beatbocsio neu Rapio yw be’ fydda rhywun yn ddisgwyl darganfod fel cerddoriaeth ‘home-grown’ yn Nyffryn Nantlle, ond mae’r rhythmau yn gymaint o ran o fywyd y dyffryn ag y mae o strydoedd dinasoedd Cymru – ond yn Gymraeg. Ers iddo gyrraedd 16 mlwydd oed mae Dybl-L (aka Llion Rhys) a grwp o’i ffrindiau wedi bod yn cyfansoddi, ysgrifennu ac arbrofi gyda’r miwsig ym mhentre’ Talysarn a thu hwnt. “Yr ysbrydoliaeth mwya’ i mi ddechrau rapio oedd ar ôl clywed albwm The Fugees ‘The Score’ pan o’n i’n ddeg oed, ag ers hynnu dwi ’di bod yn hooked ar guriadau hip hop” meddai.

Agorodd hyn y drws i lawer mwy o artistiaid y genre i’w ysbrydoli cyn cymeryd y camau cynta’ i ‘sgwennu caneuon ei hun. “Roedd cerddoriaeth y Wu Tang Clan yn ddylanwad mawr arnai, y curiadau’n ‘raw’ ac yn arbrofol.” Agorwyd llygaid Llion Rhys a newidiodd popeth. Dyma eni Dybl-L.

Yn 2002 recordiwyd Dybl-L ei ganeuon cynta, pan sefydlwyd The Never Miss Crew gydag Artifactz, Elbwff, Lil Rico, Broko-G a gweddill ei ffrindiau. Mae’r cerddoriaeth yn rhan mawr o fywyd y grwp, a does na’r un diwrnod yn pasio heb gyfansoddi darn o gerddoriaeth neu recordio ryw fath o sain.

Ymlaen i 2006 a Dybl-L yn cychwyn gweithio gyda’r cynhyrchydd Broko-G (Gwion o’r grwp Anubis) a creu hip hop Cymraeg. Y gân cyntaf i ddod o’r arbrawf oedd ‘Y Goleuni’ ac wrth ei recordio sylweddolodd bod rapio yn y Gymraeg yn llawer mwy naturiol nag yn y Saesneg. Bellach mae’n canolbwyntio ar gyfansoddi, ysgrifennu a recordio caneuon drwy gyfrwng y famiaith.

Gyda 2007 yn prysuro at ei derfyn mae’r amser wedi cyrraedd i Dybl-L rhyddhau ei sengl gyntaf ar label Ciwdod. Bydd “Geshia Pwy Sy’ Nôl” ar gael fel feinyl 12 modfedd ar y 10fed o Rhagfyr. Cynhyrchwyd y sengl gan Ed Holden (aka Mr Phormula) a Killah Gorillah.

Threatmantics – Don’t Care

Aelodau:
Huw Davies – Drymiau
Heddwyn Davies – Fiola/ Llais
Gareth Middleton – Bas

Mae Threatmantics yn band roc. Dydy nhw ddim fel bandiau roc arall.

Yn bennaf mae hwn am fod ei prif gitâr yn fiola a fod y drymer a’r allweddellydd yn yr un person, ar yr un pryd. Rhowch bach o gitâr dros y top a mae gen ti’r Threatmantics.

Gan gynnwys dau o’r Davies bois, Heddwyn (llais a fiola) a Huw (drymiau ac allweddell) a Ceri Mitchell (gitâr), mae’r band wedi bod gyda’i gilydd am bron dwy flynedd. Mae nhw’n dod o Gastell Nedd ac o St Albans, ac yn byw yn Nghaerdydd.

A dyma ei CD cyntaf, wedi rhyddhau, a phleser gan Ciwdod ar y 5ed o Fawrth, gan gynnwys ‘Don’t Care’ a ‘Stoogie’ sy’n fferfrynau gan Radio Cymru ac Adam Walton a’r can newydd sbon ‘Esgysion’.

A nid dyna’r cwbl.

Gyda’r band yn recordio sesiynau radio i Adam Walton ac i C2, yn ymddangos ar rhaglen ‘Unsigned’ ar ITV, yn cefnogi Euros Childs yn fyw ac yn rhyddhau sengl arbennig ar label Huw Stephens AM i gyd i ddilyn.

Gobeithiwn y bydd hyn i gyd yn golygu mai eleni fydd y flwyddyn i Threatmantics gael i anwybyddu’n llwyr gan yr NME, ond cael ei caru gan pawb arall.

www.myspace.com/threatmantics

Derwyddon Dr Gonzo – Madrach

Aelodau:
Ifan Thomas- Gitar Rhythm/Llais
Llion Gethin- Prif Gitar
Cai Dyfan- Drymaiu
Dewi Foulkes – Bas
Ifan Jams – Offerynnau taro/ Rap
Berwyn Jones – Trwmpet
Sion Garth – Cornet
Dafydd Meirion – Tenor Sax

Band funk a ska o Llanrug yw Derwyddion Dr Gonzo. Wedi sefydlu yn 2009. Cyrrahaeddodd y band rhif 1 yn siart C2 a bu i’w cherddoriaeth derbyn sylw eang ar BBC Radio Cymru, BBC Radio 1 a Radio Serbia. Perfformiodd y band yn nifer o wyliau gan gynnwys Gwyl Latitude, Wakestock, Swn, Sesiwn Fawr Dolgellau a Maes B.

Plyci – Blodau

Aelodau: Rhys Edwards

Y peth mwyaf cynhyrfus i esgor o Rhyl ers Kwik Save, mae Gerallt Ruggierio wedi bod yn recordio cerddoriaeth fel sipsi, gan deithio o synth pop, glitch, ambient, electro, tecno i IDM a dim golwg ar setlo ei garafan mewn un steil yn fuan. Fe ymddangosodd Plyci ar y radar electroneg nôl yn 2007 gyda sengl ar label Ciwdod. Yn y blynyddoedd fu’n dilyn, bu’n brysur yn rhyddhau traciau am ddim a datblygu enw i’w hun fel ail-gymysgwr gan daenu ei llwch plycaidd dros draciau gan Gruff Rhys, Truckers of Husk, Kid Chocolat a VVOLVES sydd i gyd ar gael ar ei dudalen soundcloud. Mae wedi perfformio sesiynnau byw i BBC Introducing ar Radio 1, rhaglen C2 Huw Stephens ar Radio Cymru a hefyd wedi ymddangos yng nghwyl Sŵn nifer o weithiau. Mae wedi gigio gyda bandiau megis Kap Bambino o Bordeaux, Evils, VVOLVES a Land of Bingo. Ar ddechrau 2012, bu yn gigio yn Y Swisdir ac yn chwarae ym mand Jakokoyak. Ei brif obaith mewn bywyd yw cyflwyno Italo Disco i Ogledd Korea.

Discofiant:

2013 – ‘Mwgwd‘ EP (Peski)
2012 – ‘Flump‘ EP (Peski)
2007 – ‘Blodau’ sengl (Ciwdod)

Clinigol – Eiliad

Aelodau:
Aled Pickard
Geriant Pickard

Ffurfiwyd Clinigol ym Mhontypridd yn 2202 pan benderfynodd Aled Pickard (cyn DJ clybiau yn Llundain) a’i frawd Geraint Pickard, sydd a llais melfedaidd sy’n darllen newyddion BBC Radio Wales, fod angen rhoi bach fwy o sglein ym myd cerddoriaeth cyfoes Cymru. Gyda synths, caneuon catchy ac atgofion melys o’r 80au aeth y ddau ati i greu fersiwn ei hun o gerddoriaeth pop rhywiol. Mae eu dylanwadau yn dod o’r arloeswyr gwreiddiol Giorgio Moroder a Kraftwerk, i’r modern – Goldfrapp, Stuart Price a Ladytron. Maent yn gweithio gyda amryw o fenywod hyfryd yn canu iddynt.

www.clinigol.com
www.myspace.com/clinigolmusic

Stilletoes – Sownd

Aelodau:
Efa Thomas – Gitar/Llais
James Peglar – Bas
Iago Thomas – Drymiau

Allech chi dweud bo nhw fel pob band arall – ond bod gyda nhw syniadau gwych. A ma nhw’n wych – ma nhw’n well na wych. Gyda chanwr aml talentog a dynamig yn Efa Thomas, drymiwr sy’n 13 mlwydd oed (Iago Thomas) ac anghenfil bach blewog yn chwarae bas (James Peglar) mae’n nhw’n ddiatal ac yn dod ato chi. Newn ni ddim troi’r gwir a dweud bo nhw’n gerddorion arbennig. Dydy nhw heb ymarfer ond yn ymarferol – yn gyffroes, ifanc, egniol ac angerddol. Maent yn brofoclyd, mae’n nhw ishe ymateb – yn dda neu beidio, ac maen nhw bendant wedi cyflawni hynny yn y sin cerddoriaeth gyfoes Cymraeg.

Ffurfiwyd yn haf 2006, yn gigo erbyn yr Hydref ac wedi rhoi demos uffernol o arw ar MySpace, a denwyd sylw atynt yn fuan. O fewn misoedd cyntaf 2007 roedd y band yn y stiwdio ac yn recordio ei demo go iawn cyntaf, gyda chymorth Ciwdod – ‘Pawb yn Dweud’. Dilynwyd gan lwyth o amser radio, cynigion gigs a chymeradwyo gan Huw Stephens. Rhys Mwyn, Ian Cottrell ac Adam Walton, ymddangosiadau ar Bandit a Popty, a Sesiwn i C2.

Ac ar ôl y sleisen ddanteithiol o finyl pinc yma fyddant yn ymddangos ar gasgliad AnkstMusik ‘Radio Crymi Vol.2 1998-2008’ ac yna’n gigo fan hyn a fan draw.

Yr Ods – Defnyddio

Aelodau:

Griff Lynch Llais/Gitar
Gruff Pritchard Llais/Gitar
Rhys Aneurin Llais/Allweddellau
Osian Howells Llais/Bas
Gwion Llewelyn Llais/Drymiau

Band o ardal Bangor/Llanberis/Llanfairpwll/Star sy’n mynd i neud i chi grio o hapusrwydd llwyr.

“a brilliant indie band from North Wales with sharpness, melodies and a natural flow that can make you blush” (Huw Stephens, Radio 1).

Mae’r band yn dal i ysgrifennu a perfformio yn aml a fe rhyddhawyd 2 sengl newydd diwedd 2015 sef Hiroes Ir Drefn a Bler aeth yr Haul?

“Yr Ods have been making some of the finest pop music sung in Welsh for a couple of years” (Adam Walton, Radio Wales)

“They have brilliant pop songs, loads of energy. If you go to watch them I promise you won’t leave until the very end of their set” (Emily Eavis)

Creision Hud – Ffyrdd Gwyrdd

Aelodau:
Rhydian Lewis
Ifan Williams
Sion Llwyd
Cai Llwyd

Yn dod o Caernarfon, daeth Crieision Hud i amlygrwydd ar ol ennill Brwydyr y Bandiau yn 2007.

Mae yna 7 aelod o’r band yma, i gyd yn cyfansoddia recordio caneuonsydd yn cymysgedd o ska, roc a seicadelia. Ennillwyd Creision Hud Sesiwn Orau ar C2 yn Gworbau Rap Radio Cymru.

Erbyn 2011 bu’r grwp yn gweithio ar prosiect o ryddhau sengl newydd pob mis yn 2011. Syniad newydd i’r sin Cerddoriaeth Cymraeg i gymharu o rhyddhau 12 can ar yr un adeg trwy albwm. Bu i’w caneuon ‘Indigo’ a ‘Pyramid’ ddenu digon o sylw a clod.

https://myspace.com/creisionhud